(1)
Halilović, S. Istina O Genocidu. pregled 2013, 3, 211-219.