(1)
Kurtćehajić, S. Oblik državnog uređenja Bosne I Hercegovine Zasnovanog Na Dejtonskom Ustavu. pregled 2013, 3, 119-133.