(1)
Praskač-Salčin, I. Kulturocid Na Drini - Savremeni Huni. pregled 2012, 2, 165-171.