(1)
Ajanović, E. Razlika između Bosanaca I Hercegovaca, Bošnjaka I Muslimana. pregled 2012, 2, 53-73.