(1)
Drino, D. Dva Nova Sarajevska stećka. pregled 2011, 3, 275-278.