(1)
Bandžović, S. Multidisciplinarni Diskurs I Historijske Sinteze. pregled 2011, 3, 257-267.