(1)
Purišević, F. Prava Boraca U Federaciji Bosne I Hercegovine Sa Osnovama I Razlozima Integriranja Prava U državi Bosni I Hercegovini. pregled 2011, 3, 175-206.