(1)
Šarčević, A. Moć Uma: Uvod U Teoriju Socijalne Pulsacije. pregled 2012, 1, 251-259.