(1)
Islamović, E. Tranzicija I društvo Rizika. pregled 2020, 3, 139-157.