(1)
Bošnjović, J. Komuniciranje Univerziteta U Sarajevu I Njegovih Interesnih Grupa. pregled 2012, 1, 189-209.