(1)
Praskač-Salčin, I. Perspektive Javnog Radio-Televizijskog Sistema Bosne I Hercegovine. pregled 2012, 1, 141-161.