(1)
Konaković, S. Azil U međunarodnim Dokumentima I Evropskoj Uniji Sa Osvrtom Na Normativna rješenja U Bosni I Hercegovini. pregled 2012, 1, 95-107.