(1)
Kurtćehajić, S. Mogućnosti Ponovnog oživljavanja Ustava Republike Bosne I Hercegovine. pregled 2012, 1, 73-93.