(1)
Sadiković, L. Nadustavni Karakter Evropske Konvencije O Ljudskim Pravima U Bosni I Hercegovini. pregled 2012, 1, 57-72.