(1)
Duraković, E. Traganje Za kniževnim Identitetom: Poetika sjećanja I kritička Samorefleksija. pregled 2011, 3, 11-51.