(1)
Halapić, E. Naučni Skup: "Mustafa Imamović - 45 Godina naučnog I publicističkog rada" -: Gradačac, 23-25. Oktobra 2009. Godine. pregled 2010, 3, 281-283.