(1)
Džindo, J. Perspektive Italijanskog Jezika U Svijetu. pregled 2010, 3, 209-214.