(1)
Šarčević, A. Nada Kao Istina / Povezanost različitih Vremena / Stil Theodor W. Adorno (1969-2009) Kao kritičar Moderne. pregled 2010, 3, 13-51.