(1)
Kujraković, N. Odnos Bošnjaka Prema državnom školskom Sistemu Bosne I Hercegovine između Dva Svjetska Rata. pregled 2009, 2, 217-232.