(1)
Mujakić, M. Najvažniji Evropski Dokumenti O Visokom Obrazovanju. pregled 2008, 2, 243-271.