(1)
Osmić, A. Politički Pristup Islamu. pregled 2008, 2, 237-240.