(1)
Kožarić, A. Indikatori Nestabilnosti međunarodnog Finansijskog Sistema. pregled 2008, 2, 165-177.