(1)
Repovac-Pašić, V. Liberalna Teorija Manjinskih Prava U Filozofiji Willa Kymlicke. pregled 2008, 2, 91-104.