(1)
Bandžović, S. Postjugoslovenska Historiografija : (re)interpretacija prošlosti. pregled 2008, 2, 13-38.