(1)
Bašić, M. Etika između Konkurencije I Monopola. pregled 2008, 1, 13-30.