(1)
Kunić, M. Tragička Krivica Hasanaginice U Rodnim I Diskursivnim Relacijama. pregled 2019, 1, 119-122.