(1)
Kahteran, N. Havajski Program Komparativne Filozofije I značaj Njegove Primjene Na Filozofske Curicculume U Bosni I Hercegovini. pregled 2008, 5, 73-84.