(1)
Repovac, H. Pobratimstvo bića U Svemiru: (Posvećeno Tinu Ujeviću). pregled 2008, 5, 57-64.