(1)
Šarčević, A. Post-Filozofija I Slikarstvo. pregled 2008, 5, 45-56.