(1)
Mujkić, A. Nacrt Za Demokratsku Rehabilitaciju Bosne I Hercegovine / Draft For B-H Democratic Rehabiltation. pregled 2018, 3, 239-242.