(1)
Zgodińá, E. Demonokratija, Hijerokratija I Demokratija. pregled 2008, 5, 13-28.