(1)
Kodrić-Zaimović, L. Participatorna Kultura I baštinske Ustanove / The Participatory Culture and Heritage Institutions: Problemi I mogućnosti Dizajniranja Djelotvorne korisničke Platforme / Problems and Potentials of Designing Efficient User’s Platform. pregled 2017, 2, 41-59.