(1)
Imamović, M. Bosanski Agrar U Procjepu Nacionalnih Politika. pregled 2007, 2, 363-367.