(1)
Dautović, K. Jedno razmišljanj O Teoriji Demokratskog Mira. pregled 2007, 2, 319-334.