(1)
Fejzić, E. Nauka O državi Ili Statologija: Kritička Rekonstrukcija Teorija države. pregled 2016, 3, 249-253.