(1)
Avdispahić, M. Pretpostavke Za Dostojanstvenu Evropsku budućnost Bosne I Hercegovine. pregled 2016, 3, 243-248.