(1)
Šarčević, A. Filozofija I Istina / Filozofija I Napredak. pregled 2007, 2, 151-184.