(1)
Mijović, P. Demokracija između Terora I Vrline: Nedovršeni Projekt. pregled 2016, 3, 199-214.