(1)
Bašić, N. Islamski Terorizam Ili Revolucionarni Pokret?. pregled 2019, 157-172.