(1)
Osmanković, J. Ekonomska Regija Sarajeva U Vremenu I Prostoru. pregled 2019, 143-155.