(1)
Žiga, J. Izazovi Bosne I Hercegovine U Euroatlantskim Integracijama. pregled 2007, 2, 47-62.