(1)
Smailagić, N. Enciklopedija Kriminologije I krivičnog pravosuđa. pregled 2015, 2, 101-103.