(1)
Pejanović, M. Pogledi istraživača O Fenomenu Odbrane Sarajeva U Opsadi: 1992–1995. pregled 2015, 2, 95-100.