(1)
Hambo, S. Etnička Podloga Bosanske Banovine U Doba Bana Mateja Ninoslava. pregled 2019, 3, 165-177.