(1)
A. Hodžić, I. Tabla Kvartira (tabla Praroditelja). pregled 2019, 3, 149-163.