(1)
Božilović, N. Simbolički Naboj Potkulturnih Stilova Mladih. pregled 2019, 3, 87-107.