(1)
Beširović, B. Sporazum Cvetkovića-Mačeka I Njegove Reperkusije Na Dogovor između Miloševića I Tuđmana U Karađorđevu. pregled 2019, 3, 73-85.