(1)
Lazić, T. Izazovi I Perspektive Nadzora izvršne Vlasti U Parlamentarnim Demokratijama. pregled 2015, 3, 127-158.