(1)
Arnautović, S. Demokracija I Obrazovanje U Pragmatizmu Johna Deweya. pregled 2019, 73-88.