(1)
Suljagić, E. Logori I Prakse U Logorima Kao Sastavni Dio Strategije etničkog čišćenja: Moralni Napad Na žrtve. pregled 2019, 3, 47-71.